ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สหกรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสายฝน ถวิลไพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2559,22:11  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2559,21:37  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นางนิภาพร จันทร์ทรงกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,21:03  อ่าน 1045 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นางปรารถนา อุตม์อ่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,21:02  อ่าน 863 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นางสกุล พิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,21:01  อ่าน 980 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นายทองเปลี่ยน บางทับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,21:00  อ่าน 2595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางศรธิกานต์ เทพคำดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,20:59  อ่าน 1257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่ออาจารย์ : นายลำเนา จันทร์ทรงกรด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,20:56  อ่าน 1209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางปรารถนา อุตม์อ่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,20:51  อ่าน 1007 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดธูปเทียนแพ ระดับ ม.๑-๓
ชื่ออาจารย์ : นางสกุล พิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,20:50  อ่าน 823 ครั้ง
รายละเอียด..