กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมชง มีนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุรพงษ์ ธรรมจักร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาว อลิสา ชาริสาร
ครูอัตราจ้าง

ชนาภา นิ่มอนงค์
ครูผู้ช่วย