กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางภัทราพร พานทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศักรินทร์ จันทร์นุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น