กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ พรมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมจิตร พรมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0913819253
อีเมล์ : ่jitr01ster@gmail.com