ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (อ่าน 134) 21 พ.ค. 66
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 218) 08 ก.พ. 66
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (อ่าน 253) 06 ก.พ. 66
ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2566 (อ่าน 265) 05 ก.พ. 66
ยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ประจำปีพุทธศ้กราช 2566 (อ่าน 253) 05 ก.พ. 66
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 11 สิงหาคม 2565 (อ่าน 447) 10 ส.ค. 65
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม โดยนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดสว่างอรุณ วัดสว่างโพธาราม และวัดโรจนประภา (อ่าน 440) 13 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 860) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 880) 19 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3844) 23 ก.พ. 65
รายชื่อนักเรียน แยกตามตำบล หมู่บ้าน (อ่าน 3868) 20 ม.ค. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 3903) 31 ธ.ค. 64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 พ.ย.เป็นต้นไป (อ่าน 3855) 13 พ.ย. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4023) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคส เรื่อง การปิด-เปิดภาคเรียน (อ่าน 4019) 08 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3884) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 3901) 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 3891) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง วัดป่าภูทับเบิก สนับสนุนการสร้างโดมอเนกประสงค์ (อ่าน 3880) 17 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง พบนายอำเภอและรับเงินบริจาคมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3802) 17 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 3872) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3938) 20 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษและการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 3892) 13 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3935) 30 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3908) 30 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ประกาศเปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 3853) 28 พ.ค. 64
ประกาศ งดการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 (อ่าน 3728) 19 พ.ค. 64
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 การสอบ. ม. 1 สอบวันที่ 22 พ.ค. 64 และ ม.4 สอบ วันที่ 23 พ.ค. 64 (อ่าน 3697) 17 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (อ่าน 3868) 03 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐานและมอบตัว ชั้นม.1 ม.4 (อ่าน 3750) 29 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3737) 29 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3944) 15 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 3976) 10 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (อ่าน 4011) 09 เม.ย. 64
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (อ่าน 3775) 11 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3921) 01 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมเรื่อง เปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดการเรียนการสอนปกติ (อ่าน 3957) 23 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV (อ่าน 7193) 03 ม.ค. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 6991) 03 ม.ค. 64
ระเบียบชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (อ่าน 7548) 15 ธ.ค. 63
ประกาศชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน (อ่าน 7002) 15 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 7202) 13 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7082) 22 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจ (อ่าน 7381) 05 พ.ค. 63
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (อ่าน 7456) 14 เม.ย. 63
แบบสำรวจความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ (อ่าน 7237) 31 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงานคณะก (อ่าน 7524) 19 มี.ค. 63
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตับอักเสบ COVIC-19 (อ่าน 7920) 28 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับโร (อ่าน 7249) 20 ก.พ. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นจองโต๊ะจีนงานเกษียนอายุ (อ่าน 7920) 12 ก.ย. 62