ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV (อ่าน 3039) 03 ม.ค. 64
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3013) 03 ม.ค. 64
ระเบียบชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (อ่าน 3029) 15 ธ.ค. 63
ประกาศชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน (อ่าน 3028) 15 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 3253) 13 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3250) 22 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจ (อ่าน 3442) 05 พ.ค. 63
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (อ่าน 3539) 14 เม.ย. 63
แบบสำรวจความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ (อ่าน 3371) 31 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสำนักงานคณะก (อ่าน 3658) 19 มี.ค. 63
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตับอักเสบ COVIC-19 (อ่าน 4038) 28 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับโร (อ่าน 3459) 20 ก.พ. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นจองโต๊ะจีนงานเกษียนอายุ (อ่าน 3993) 12 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 3676) 06 ส.ค. 62
แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษและการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 4996) 10 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน (อ่าน 3737) 15 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วค (อ่าน 3912) 06 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) รอบ2 (อ่าน 4064) 01 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (อ่าน 5073) 22 เม.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3557) 20 ก.พ. 62
ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561วันที่3-4 ม.ค.2562 (อ่าน 3528) 18 ธ.ค. 61
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ โซน2 ปี2561 (อ่าน 3097) 16 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (อ (อ่าน 3566) 06 พ.ย. 61
ครู และ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอนและเรียน ได้เมนูด้านขวา-ปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร (อ่าน 3537) 31 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 3818) 24 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 3795) 23 พ.ค. 61
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (อ่าน 3690) 21 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร (อ่าน 3652) 23 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหา ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3790) 22 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 3866) 19 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 4192) 13 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.5/2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 3619) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.5/1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 3559) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.4/2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 3520) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.4/1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 3437) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 3461) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 3462) 04 พ.ค. 60
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 3379) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 ทุกระดับชั้น (อ่าน 3423) 02 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3431) 13 ก.พ. 60