ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 20 ก.พ. 62
ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561วันที่3-4 ม.ค.2562 (อ่าน 59) 18 ธ.ค. 61
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ โซน2 ปี2561 (อ่าน 20) 16 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (อ (อ่าน 91) 06 พ.ย. 61
ครู และ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอนและเรียน ได้เมนูด้านขวา-ปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร (อ่าน 81) 31 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 289) 24 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 286) 23 พ.ค. 61
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (อ่าน 156) 21 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร (อ่าน 250) 23 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหา ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 382) 22 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 497) 19 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 253) 13 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.5/2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 225) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.5/1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 246) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.4/2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 213) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.4/1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 158) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 170) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 176) 04 พ.ค. 60
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 134) 04 พ.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 ทุกระดับชั้น (อ่าน 153) 02 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 188) 13 ก.พ. 60
แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินค่าซ่อมแซมบ้านพักครู งบประจำปี พ.ศ. 2559 งบกลางครั้งที่ 2 (อ่าน 208) 25 พ.ย. 59
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขั้นตอนตามรูปด้านบน (อ่าน 231) 21 ต.ค. 59
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่(ชั้น ม.1และ ม.4) และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 414) 30 เม.ย. 59
ประกาศผลการเรียนและดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 372) 30 เม.ย. 59
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ (อ่าน 377) 25 มี.ค. 59
ขอเผแพร่ผลงานวิชาการ (อ่าน 337) 24 มี.ค. 59
ประกาศแจ้งให้นักเรียน ชั้น ม3 และ ม.6 ทราบและถือปฏิบัติ (อ่าน 374) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ ม.6/3) (อ่าน 369) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ ม.6/2) (อ่าน 375) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ ม.6/1) (อ่าน 428) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ ม.3) (อ่าน 495) 07 มี.ค. 59
ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างรั้วโ (อ่าน 351) 07 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 419) 01 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 409) 12 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 441) 12 ส.ค. 58
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม (อ่าน 578) 21 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรี (อ่าน 495) 07 ก.ค. 58
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าชาวเมืองกลางวิทยาคมร่วมงานคืนสู่เหย้า วันที่ 1 มกราาคม 2558 (อ่าน 1055) 07 ธ.ค. 57
กิจกรรมมอบเกียรบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขต สพม.40 โซนเหนือ (อ่าน 524) 19 พ.ย. 57