ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2566 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00น น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อปรึกษาหารือ นโยบายต่างๆ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อรับทราบและปฏิบัติร่วมกัน ณ ห้องแก้วกัลยา โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม…#เมืองกลาง…เมืองนี้…ก็มีดี
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,16:24   อ่าน 51 ครั้ง