ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.20 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เนื่องในโอกาสที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเป็น แบบอย่างที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,16:09   อ่าน 43 ครั้ง