ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มกราคม 2566 กิจกรรม "ดนตรีในสวน... เพื่อความสุขและความหวัง"
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 - 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจนางสาวชยาภัสร์ ถองทอง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดนตรีในสวน และนักเรียน ในกิจกรรม "ดนตรีในสวน... เพื่อความสุขและความหวัง" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ด.ต.ไชยณรงค์ พาทอง
ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.บ้านกลาง นายขวัญชัย ทับทิมงาม
บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ให้เกียรติมาเล่นดนตรีสดในแคมเปญ "เล่นให้น้องดู" และแคมเปญ "เปิดเวทีให้น้อง" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องกะถิน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน ฝึกซ้อมโดยนายคมศักดิ์ สาคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อฝึกวินัยและสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกต่อสาธารณชน พัฒนาตนได้เหมาะสม ให้นักเรียนได้ชื่นชมความสามารถและยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางด้านดนตรีขึ้นในโรงเรียน ณ ลานออมบุญ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม #เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:57   อ่าน 40 ครั้ง