ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวสัญจร
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่นางาม โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านร่องกะถิน โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด โรงเรียนบ้านซำภูและโรงเรียนบ้านห้วยสวิง
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,15:58   อ่าน 37 ครั้ง