ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการใช้งาน Obecmail
นายไพโรจน์  ทองเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบหมายให้นายสราวุธ  สิงห์โตทอง ประชุมขยายผลการใช้งาน Obecmail ในวันที่ 6  มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,22:26   อ่าน 80 ครั้ง