ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อศิษย์เก่า
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.54 KB 39032
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.43 KB 39027
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.05 KB 39030
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.49 KB 39028
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121 KB 39034
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.91 KB 39028
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 39036
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.98 KB 39042
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.17 KB 39033
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.67 KB 39031
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.68 KB 39035
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.85 KB 39032
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2543 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.88 KB 39032
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.23 KB 39042
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.32 KB 39029
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.95 KB 39028
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127 KB 39031
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2539 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.99 KB 39028
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.41 KB 39041
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2538 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.88 KB 39031
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537 มปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.6 KB 39026
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2537 มต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.96 KB 39027
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2536 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.85 KB 39034
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2535 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.2 KB 39042
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2534 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.38 KB 39037
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2533 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 39033
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2532 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.03 KB 39032
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2531 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 39037
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2530 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 39034
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2529 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.49 KB 39041
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2528 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.38 KB 39031
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2527 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.24 KB 39029
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2526 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 39032
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2525 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.1 KB 39031
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2524 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 39031
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2523 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 39030
รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2522 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.94 KB 39032
งานประกันคุณภาพ
ส่วนประกอบของ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 29.73 KB 72601
SAR 61 ปรับปรุง 8 ก.ย.62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 72607
นโยบาย สพม40 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 72908
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 495.4 KB 72652
ประกาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 72648
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 72649
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2561 (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 153.62 KB 72718
กลุ่มบริหารวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูนิภาพร จันทร์ทรงกรด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 72608
แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูชยาภัสร์ ถองทอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 72604
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 72611
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 73492
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 72782
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 72622
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 72623
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47.93 KB 72608
แผนการจัดการเรียนรู้ นายสราวุธ สิงห์โตทอง Word Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 72609
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.28 KB 72661
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 763.34 KB 72646
จำนวนนักเรียน10มิย62 PNG Image ขนาดไฟล์ 120.31 KB 72610
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 72616
ผลสอบโอเน็ต ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 72621
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.5 KB 72687
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.32 KB 72641
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 159.51 KB 72640
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 72652
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
รายชื่อครู1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 72648
ตารางเวรยามประจำสถานที่ราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 342.7 KB 72639
คำสั่งเวรยามประจำสถานที่ราฃการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 235.17 KB 72634
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.04 KB 72691
ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 74007
กลุ่มบริหารการเงิน
ประกาศเก็บเงินเค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.02 KB 72873
กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 72680
ตราสัญลักษณฺโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 115.55 KB 72799
ตราโรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 75.78 KB 72780