เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
     เมืองกลางวิทยาคม  สง่าสมเป็นหนึ่งในกรมสามัญ  ตั้งอยู่บนเนินโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ตระการ  เมืองกลางนั้นก็หนึ่งในเพชรบูรณ์  มีสระอุตมวารี  เขตแดนนี้อุทยานการศึกษา  ให้ความเพลิดเพลินให้ความรู้ให้วิชา  เราพัฒนากระเดื่องชื่อเลื่องลือไกล
     ***เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  งามจรรยามารยาท  ฉลาดขยัน  การกีฬาเราเด่นเห็นสำคัญ  ศีลธรรมนั้นยึดพ่อปู่คู่เมืองกลาง
     เราใฝ่ในการภาคเพียร  เราร่วมเรียน  ร่วมเล่น  ร่วมสร้างสรรค์  เราลำบากเราทนร่วมฝ่าฟัน  เราภูมิใจกันในเมืองกลางวิทยาคม