ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
205 หมู่ที่ 10   ตำบลบ้านกลาง  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
เบอร์โทรศัพท์ 056910212 เบอร์โทรสาร 056910212
Email : mkw2557@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน