วันที่ 29 ธ.ค.2564 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการรัชชาพงษ์ อยู่สุข พร้อมด้วยนางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการและนายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะพ่อขุนผาเมือง ในงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2564
เข้าสู่หน้าหลัก