มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
เข้าสู่หน้าหลัก